Nergård

Nergård er et integrert fiskerikonsern innen fangst, foredling og salg, og på dette området er de nest størst i hele Nord-Norge. Nordlys LAB jobber med merkevare- og omdømmebygging av Nergård med fokus på blant annet miljø, sosial bærekraft og yrkesstolthet. Vi produserer innhold i form av artikler og hjemmeside, samt tilstedeværelse på sosiale medier. 

  • Artikkeproduksjon
  • Foto/video
  • Distribusjon
  • Sosiale medier

Nordlys LAB

Postboks 2515
9272 Tromsø