Tonni Karlssen, skipper på Ole-Arvid Nergård Nergård Havfiske

NERGÅRD

Nergård er et integrert fiskerikonsern innen fangst, foredling og salg, og på dette området er de nest størst i hele Nord-Norge. Nordlys LAB jobber med merkevare- og omdømmebygging av Nergård med fokus på blant annet miljø, sosial bærekraft og yrkesstolthet. Vi produserer innhold i form av artikler og hjemmeside, samt tilstedeværelse på sosiale medier.

 

l

Artikkelproduksjon

Foto/video

Distribusjon

v

Sosiale medier

Nordlys LAB Postboks 2515 9272 Tromsø