Senterpartiet i Troms

Senterpartiet i Troms

Senterpartiet i Troms Stortingsvalget 2017: Sandra Borch på “tinget” Videoserie i 3 deler. Før Stortingsvalget 2017 ble vi hyret inn av Senterpartiet i Troms for å skape engasjement rundt deres 1.kandidat Sandra Borch. For å treffe velgergruppen til Senterpartiet og...
NNL

NNL

Nordnorsk lederutvikling – Hovedprogrammet I 30 år har Hovedprogrammet vært bærebjelken hos Nordnorsk lederutvikling. Med slagordet “Bli en bedre toppleder” tar programmet tak i helheten og de viktigste utfordringene toppledere fra hele landet står i. Siden...
Bufetat

Bufetat

Bufetat – region nord Bufetat og fosterhjem.no jobber kontinuerlig med rekruttering av fosterfamilier, for å gi fosterbarn trygghet, omsorg og kjærlighet. Det er viktig å ta barnas perspektiv, og prøve å forstå alle behovene som barna har både på kort og lang...