BUFETAT – FOSTERHJEM

 

 Vi har produsert videoer for Bufetat ved flere anledninger. Godt samarbeid rundt en idé endte opp med resultatet nedenfor.

 

l

Manusarbeid

Foto/video

Distribusjon

Grafisk design

Nordlys LAB Postboks 2515 9272 Tromsø