Arctic Race of Norway – digital, lokal tilstedeværelse

Målsetning: 

  • Digital tilstedeværelse gjennom året.
  • Vise folkelivet og engasjementet som Arctic Race of Norway skaper.
  • Vise ringvirkninger av Arctic Race of Norway.

Gjennomføring:

  • Produsert 24 artikler gjennom året.
  • Skreddersydd plattform for innhold fra Arctoc Race of Norway.
  • Utvikle digital plattform med lav fluktfrekvens.
  • Publisering i redaksjonell flyt i tre aviser: Nordlys, Fremover og Lofotposten.

Resultat:

  • Artiklene ble lest av 52.373 unike brukere.
  • Artiklene bidro til økt synlighet også utenfor selve rittet.
  • Lav fluktfrekvens og lang lesertid gir oss indikasjoner på at innholdet er godt likt blant leserne.