Nordnorsk lederutvikling – Hovedprogrammet

I 30 år har Hovedprogrammet vært bærebjelken hos Nordnorsk lederutvikling. Med slagordet “Bli en bedre toppleder” tar programmet tak i helheten og de viktigste utfordringene toppledere fra hele landet står i.

Siden oppstarten i 1985 har over 1000 ledere gjennomført programmet, målet med kampanjen var å få ennå flere til å melde seg på, men også øke synligheten til NNL i et stadig økende marked. 

I idemyldringen kom det fort fram at vi måtte vise til konkrete resultater og få fram hvilket utbytte tidligere deltakere har fått. På bakgrunn av det gikk for en serie med dybdeintervjuer, hvor nordnorske toppledere som alle har deltatt på Hovedprogrammet ble portrettert.

For å gi et best mulig innblikk i hva som skiller NNL fra andre aktører på markedet, og ikke minst, hva programmet hadde betydd for deltakerne var det viktig å “komme under huden” på intervjuobjektene.

I bunn og grunn: Vi måtte kombinere det profesjonelle med det personlige.

Portrettserien bestod av 7 ulike intervjuer med toppledere fra Hitra i sør til Tromsø i nord og ble publisert på Nordlys.no, nord24.no, ifinnmark.no, an.no og tk.no. I tillegg ble sakene distribuert på Facebook-sidene til Nordlys og NNL.

Kampanjen traff den definerte målgruppen og hadde til sammen 10 000 lesere.