Bufetat – region nord

Bufetat og fosterhjem.no jobber kontinuerlig med rekruttering av fosterfamilier, for å gi fosterbarn trygghet, omsorg og kjærlighet. Det er viktig å ta barnas perspektiv, og prøve å forstå alle behovene som barna har både på kort og lang sikt. I idemyldringen til kampanjen snakket vi mye om hvilke egenskaper som kreves av foreldre, når de skal ivareta et barn. Vi bestemte oss for å designe kampanjen rundt den klassiske stillingsutlysningen, der barna sitter med svaret på hva som trengs. De er tross alt de som til slutt er arbeidsgivere for jobben, verdens viktigste jobb, mamma og pappa. 

Kampanjen ble laget for Facebook og Amedia Nord-Norge – digital, print og stillingskarusell. 

Vi laget film av jobbintervjuet der barna stiller de voksne tilsynelatende trivielle spørsmål, om hvordan de opptrer i omsorgssituasjonen. Det ligger likevel et alvor i bunnen, som handler om at barna ønsker å bli sett. Barna ble hjulpet av komiker Trine Lise Olsen på øret, til å finne spørsmål til søkerne. Se filmen og gjør opp din mening selv. 

Filmen ble publisert sammen med artikler i en uke på 7 nettaviser i Nord-Norge – der vinkling, overskrift og ingress ble endret for å gi sakene nytt liv gjennom uken. I tillegg ble den lansert fra Bufetats facebooksider på ulike regionnivå. 

Det ble i tillegg laget en stillingsannonse som gikk to runder i Amedia Nord-Norge samkjøringen, det vil si alle Amedias 13 aviser i nord. Stillingsutlysningen for «Verdens viktigste jobb» lå også tilgjengelig i amedias digitale stillingskarusell i en måned.